miércoles, 8 de julio de 2009

amor amén

Amor amén, o primeiro poemario de Iolanda Zúñiga, desgarra autenticamente o verso para entrar no mundo abafante do cotián, da rutina feita ruína. Dous poemas longos descarados, duros, adictivos como a droga que se desprende de cada palabra. O váter, as cabichas, a apatía, os residuos...Todo desemboca nun abraiante final.


Amor Amén, Iolanda Zúñiga. Ed.Xerais, 2008